חגיגת השתלמויות | אגף יישובים

איך גורמים לפרסומים על השתלמויות שונות לדבר בשפה עיצובית אחת?
אגף יישובים במועצה אזורית שומרון הציב לפתחנו את המשימה ובאמצעות מיתוג מתאים, התאמנו את הברושורים, לוחות הגאנט השנתיים וההזמנות המקוונות לאותה שפה עיצובית

מיתוג, ברושורים, לוחות גאנט שנתי, הזמנות מקוונות