logo_lh

LH אנרגיות מתחדשות

מתוך הבנה כי העתיד טמון באנרגיות המתחדשות, קמה חברת "LH אנרגיות מתחדשות", כדי להניע את התהליך החל משלב האישורים והרגולציה, דרך ההקמה המורכבת והביצוע ועד שהוואט הראשון מופק ומתחיל לעבוד בשבילכם.

מיתוג | פולדר תדמית | אתר