porat10

בן פורת | יקב בוטיק

חלקות כרם היין הנטועות במרומי נחלתו של יוסף הצדיק בישוב יצהר, ומעובדות בידי בניה האוהבים של ארצנו הקדושה – מפיקות ענבי איכות מהם מיוצרים היינות של יקב בן פורת.

מיתוג, תוויות ליינות, פרוספקט, דף נחיתה לרכישה מקוונת